Viser arkivet for stikkord i

Ei bjerk på Mariusbrygge-tomta har inngått “ekteskap” med nettinggjerdet der. De skal holde sammen til råte og rust skiller dem ad.

redusere blodgjennomstrømmninga og føre til impotens.

nei, kråke og spurvehauk.

Her har beverne demmet opp så store områder med skog , at de dessverre må fanges.

selv om vestfoldkvota er tatt og det “kun” er en foto jeger.

en undervurdert matfisk.

når de må stå med ræva i været og polere båt og fly rundt å leke “deilig” en hel dag blant barn og voksne, grenser det vel til blotting.

Revespor til venstre, SUR grunneier bakerst i bilde. Å når selvutnevnte BØDDLER truer med å skyte hunder fordi de har STUKKET av fra eier , må jeg innstendig be de SKJÆRPE SEG. For meg og de fleste hunde eiere er dette FAMILIE MEDLEMMER!

Rett før egglegging… Viksfjord 24.3.2015.

gammel hann