Viser arkivet for stikkord 2015

Heldig som får daglig besøk av musvåk i hagen ;)

Flaggspetten skiter (aldri på flagget , og flagger aldri ut ) !!

Simen og Truls med hver sin bever. La meg understreke at det KUN taes ut skadebevere i områder hvor store felter av drivverdig skog blir satt under vann. Her fra et slikt område et sted i Hvarnes i kveld.

Ung alke med sild.

ved siden av havørna.

Polarsniper, Tjøllingflaten i dag.

Ringmerka var den å ; gamle ørna i “Flyndrefjord”.

Rauer i dag

Steinvender på Tjøllingflaten i dag.

Tårnfalk Viksfjord i kveld